Winkelwagen

0 producten

  • Winkelwagen

Expert.nl: Beste Service, Persoonlijk Advies en Vertrouwd Dichtbij!

Privacy Policy

Expert respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden alleen door Expert en de Expertwinkel gebruikt voor: 

  • de uitvoering van de overeenkomst door de Expertwinkel; 
  • het bijhouden van de bestelhistorie door Expert, zodat aanbiedingen nog beter afgestemd kunnen worden op de wensen en behoefte van onze klanten; 
  • het per nieuwsbrief door Expert toesturen van informatie over nieuwe ontwikkelingen en producten van Expert die voor u interessant zouden kunnen zijn, als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.
  • De gehele webshop van Expert maakt gebruik van een beveiligde SSL verbinding.

Op de website van Expert wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het gebruik van de website en het verzamelen van statistische gegevens die niet tot personen herleidbaar zijn. 
Expert zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. 
Expert zal uw persoonsgegevens zoals adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer niet aan derden (behalve aan de Expertwinkel) verstrekken, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afronden en voor het uitvoeren van een evt (bezorg)service.


Als u de nieuwsbrief van Expert niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via www.expert.nl of u afmelden door de afmeld link aan te klikken in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen.

Daarnaast kunt u via info@expert.nl altijd een opgave vragen van uw persoonsgegevens, zoals die verwerkt worden. U kunt desgewenst uw persoonsgegevens laten corrigeren en/of verwijderen door Expert door een mail te sturen naar info@expert.nl met daarin de correcties die u wilt.